itekst.pl
PROGRAM RODZINA 500 PLUS
FINANSOWE WSPARCIE DLA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI
Strona główna
5 marca 2016 r.  / 
Program Rodzina 500+ będzie potężnym zastrzykiem dla polskiej gospodarki

Skarb Państwa ma przeznaczać rocznie 17 mld zł na świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+. Oznacza to dodatkowe 20 mld zł, które będą wprowadzone na rynek konsumencki. Taka ilość gótówki spowoduje wzrost majętności rodzin, a sklepy i firmy usługowe mogą liczyć na większy obrót.

Według oszacowań świadczenie wychowawcze dla rodzin w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko wpłynie za wzrost PKB Polski. Możliwości finansowe Polaków zostaną znacząco zwiększone, co przełoży się na ich majętność i polepszenie warunków bytowych.

Sklepy już zacierają ręce, ponieważ zastrzyk finansowy jest ogromny. Wzrost zasobności portfeli Polaków jest tym większy, jeśli porówna się wysokość świadczenia z programu Rodzina 500+ z przeciętnymi zarobkami, a zwłaszcza medianą. Dla wielu rodzin nowe świadczenie będzie oznaczało nawet dwukrotny wzrost miesięcznych przychodów!

Program Rodzina 500 Plus - finansowe wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci